Wykładnia umowy kredytu bankowego Kredyty frankowe i złotówkowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem W książce opisany został także wpływ epidemii Covid-19 na umowy kredytu hipotecznego z uwzględnieniem ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568). Na obecną chwilę trudno przewidzieć wpływ epidemii na sektor finansowy, ale można przyjąć, że epidemia wywoła kryzys g


Autor: Beata Paxford
Wykładnia umowy o kredyt bankowy. Komentarz praktyczny z uwzględnieniem najnowszego

Wykładnia umowy o kredyt bankowy. Komentarz praktyczny z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa (SOKiK, SO, SA i SN oraz TSUE i decyzji UOKiKU) Pierwsza na rynku kompleksowa publikacja poświęcona umowie kredytu bankowego denominowanego. Książka w sposób praktyczny omawia umowę kredytu z przykładami postan

Autor: Twoje Prawo
Prawo bankowe Ustawa o Narodowym Banku Polskim 2019 Beck Książka zawiera zmiany:Prawo

Prawo bankowe Ustawa o Narodowym Banku Polskim 2019 Beck Książka zawiera zmiany:Prawo bankowe7.3.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019

Autor: Beata Paxford
Wykładnia umowy kredytu bankowego Kredyty frankowe i złotówkowe

Wykładnia umowy kredytu bankowego Kredyty frankowe i złotówkowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem W książce opisany został także wpływ epidemii Covid-19 na umowy kredytu hipotecznego z uwzględnieniem ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

Autor: Michał Grabowski
Ustawa o usługach płatniczych Komentarze Beck Michał Grabowski Komentarz zawiera

Ustawa o usługach płatniczych Komentarze Beck Michał Grabowski Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy z 19.8.2011 r. o usługach płatniczych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 659 ze zm.). Niniejsza ustawa określa zasady świadczenia usług płatniczych oraz wydawania i wykupu pieniądza e

Autor: Mariusz Korpalski
Bankowe terminowe umowy walutowe W książce omówiono przyczyny, zakres i

Bankowe terminowe umowy walutowe W książce omówiono przyczyny, zakres i metody ochrony klienta, który zawiera z bankiem terminową umowę walutową. W szczególności przedstawiono sytuację klientów banków w zakresie umów już zawartych w latach 2004–2010, ale również tych umów, które mogą być ofero

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Wykładnia umowy kredytu bankowego Kredyty frankowe i złotówkowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem


Wykładnia umowy kredytu bankowego Kredyty frankowe i złotówkowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem